flygelhorn


(ty.) typ av mässingsinstrument med konisk borrning; tillverkas i olika storlekar. Förekommer i Vaughan Williams' symfoni nr 9.
PM75

en art av bygelhorn; användes också som liktydigt med bygelhorn i allmänhet.
MO85

Engelska: flugelhorn., tyska: flügelhorn..
Länkar: flygelhorn
Länkar redigerade 2016-07-04
.
http://www.jewelrygenius.com/flugInfo.html
Fria noter för flygelhorn i IMSLP flygelhorn i engelska Wikipedia flygelhorn i svenska Wikipedia xxx på Youtube                Källor: Prismas musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985