flauto


(it.; pl. flauti) flöjt. Sedan Haydns tid avses härmed den valiga flöjten som anblåses från sidan, d.v.s. tvärflöjt (it. flauto traverso), den minsta storleken är flauto piccolo, vanligen kallad piccola. I äldre tider kunde emellertid flauto ensamt betyda blockflöjt. Bach skrev t ex flauto traverso (eller endast traverso) när han inte menade blockflöjt utan tvärflöjt; likaledes betyder flauto piccolo hos Bach (med traverso utelämnat) en blockflöjt i liten storlek, into "piccolo" i gängse mening. Betr. flauto d'amore, se under flöjt.
PM75Källa: Prismas musiklexikon 1975