fidla, fiddla


namn på violinen antingen med vardaglig innebörd eller med syftning på violinen i egenskap av folkligt eller "populärt" instrument. (I Mahlers symfoni nr 4, scherzot, står föreskrivet att en soloviolin med strängarna stämda en ton högre än normalt skall spela "liksom en fiddla", vilket syftat på folkligt spelmanér.)
PM75

(fidla, fiddla, fidula, fidel, fela), ty. Fiedel [fi´d-], eng. fiddle [fiddl], fra vielle [vjell], namn på medeltida primitiva fioltyper. Ursprungligen kallades alla dylika fidla eller giga eller t.o.m. lyra utan egentlig åtskillnad. Enligt nyare terminologi avser fidla en särskild art eller utvecklingsform, välkänd sedan 1200-talet, med platt kropp, på mitten svagt inbuktande sarger och strängfäste i form av en platta. Ursprunget är Asien. Fidlan spelar en viktig roll som förstadium till violinformen. – Det engelska ordet fiddle används alltjämt som en talspråksmässig benämning på violin, direkt motsvarande vårt fiol. Jfr. giga och rebec.
PM75


.
Länkar: fidla, fiddla
Länkar redigerade 2016-07-04
.
http://www.vithefiddler.com/difference-between-fiddle-and-violin/
fiddle i engelska Wikipedia fidla, fiddla i svenska Wikipedia fiddle på Youtube                Källor: Prismas musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985