dragspel(handklaver, dragharmonika) instrument med metalltungor, som sätts i vibration genom luft från en veckad bälg. Tonerna väljs genom knappar för vänstra handen (ibland) och på moderna instrument med klaviatur för den högra (pianodragspel). Vidsträckt användning som folkinstrument.
PM75

Engelska: accordion, tyska: akkordeon, franska: accordéon, danska: harmonika, italienska: fisaromica.

Se även bandoneon..
Länkar: dragspel
Länkar redigerade 2016-07-01
.
http://www.accordionpage.com/s_links.html
xxx i engelska Wikipedia dragspel i svenska Wikipedia accordion på Youtube                Källor: Prismas musiklexikon 1975 ; Wikipedia