cittra


cittra(ty. Zither) stränginstrument som ligger på knäna eller ett bord vid spelandet; strängarna knäpps. Den har vanligen 5 melodisträngar och ett växlande antal ackordiskt stämda ackompanjemangs-strängar. Är ett folkligt instrument med vid spridning men hemmahörande i och mest använt i Centraleuropa.
PM75

Jfr cister, kantele och koto.


(av grek. kitha'ra):

1 Liggande citra, alpcittra, bergcittra består av resonanslåda (i huvudsak rektangulär, utan hals), på vilken är spända dels 5 spelsträngar över ett gripbräde med tvärband, dels ett 30-tal ackompanjemangsträngar utan gripbräde. Cittran är ett folkligt instrument, härstammande från det medeltida psalteriet; primitiva former är ty. Scheitholt, sv. hummel, norska langleik m.fl. I sin nyare form hör cittran framför allt hemma i Sydtyskland och länderna kring Alperna. Moderna cittror byggs i olika typer och tonlägen. Ett känt solo för cittra finns i inledningen till Johannes Strauss' vals Geschichten aus dem Wienerwald. En avart, avsed för primitivt musicerande, är ackordcittra med strängarna gruppvis stämda i de vanligaste ackorden.

2 Halscittra, cister, ett gitarrartat instrument, känt sedan medeltiden men vid 1800-talets början utträngt av gitarren. Kroppen är platt, framifrån sett päron- eller droppformad, strängarnas antal växlade. En mindre art, citri'nchen eller klockcittra med klockformad kropp, var det instrument, på vilket Bellman oftast ackompanjerade sina visor.
MO85.
Länkar: cittra
Länkar redigerade 2016-06-29
.
zither i engelska Wikipedia cittra i svenska Wikipedia cittra på Youtube                Källor: Prismas Musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985