cembaloKlaverinstrument där strängarna knäpps på mekanisk väg – till skillnad från pianot, där strängarna anslås med hammare, och från klavikordet, där strängarna anslås av en metalltunga. Viktigt som solo- och ensembleinstrument ca 1500-1800, återupplivades efter 1900 i nya verk (t.ex. konsert av de Falla) samt för framförande av äldre musik. Två manualer finns vanligen och krävs ibland för att man skall kunna åstadkomma kontrastverkan, t.ex. i Bachs Italienska konsert; vissa cembali har även pedaler som på en orgel. Exekutören har ringa kontroll över tonkvaliteten genom anslaget, men har till sitt förfogande ett antal register (t.ex. lutregister) och koppel. Jfr. spinett och virginal.
PM75

Engelska: harpsichord..
Länkar: cembalo
Länkar redigerade 2016-06-29
.
noter för cembalo i IMSLP harpsichord i engelska Wikipedia cembalo i svenska Wikipedia cembalo på Youtube                Källa: Prismas musiklexikon 1975