basun, trombondragbasun, ett bleckblåsinstrument med en draganordning som möjliggör förlängning eller förkortning av ljudröret; en fullständig kromatisk skala kan utföras. Tenorbasun har omfånget E-d2, basbasun H1-a1; alt-basun (d-fiss2) användes av Mozart; en kontrabasun användes sporadiskt av bl.a. Wagner; basunerna, från början hemma i kyrkomusiken, kom på 1700-talets senare del in i opera- och kort därefter i symfoniorkestern; numera använda även i militärorkestrar och dansband. Sällsynta i kammarmusik och som soloinstrument. (Det finns också en sällan använd ventilbasun med ventiler i stället för draganordning.).
PM75


ital., fra. och eng. trombone, ty. Posaune, ett av de viktigaste mässings-blåsinstrumenten. Att basun är nära besläktad med trumpeten, därom vittnar namnet trombone = stor trumpet (av tromba, trumet). Namnen basun och Posaune ger närmare besked: de förråder att basunen härstammar från den arabiska trumpeten, som under namnet buisine spreds i västerlandet på 1000-talet, och antyder även ett samband med den romerska buccina. På 1200-talet fanns redan diskant- och bastrumpet (båda ursprungligen raka), och inemot 1400-talets slut hade bastrumpeten utvecklats till vår basun med den typiska böjningen av tonröret och med "draget", d.v.s. den U-formade delen av tonröret som kan skjutas ut och in. Genom den sistnämnda anordningen kan varje naturton sänkas med 1-6 halvtoner, och dragbasunen förfogar därför över en fullständig kromatisk skala. Den mycket senare konstruerade ventilbasunen når liksom horn och trumpet samma resultat genom ventiler men med sämre renhet och klangkvalité; den används därför endast i militärmusiken och på grund av sin enklare teknik i amatörorkestrar (i England ej alls). I symfoni- och operaorkestern förekommer endast dragbasuner, vanligen i grupp om tre (möjligen fyra).

Ofta anges i partitur alt-, tenor- och basbasun, tre storlekar i olika tonläge, vilka förr var vanliga. Numera används oftast för de båda förstnämnda stämmorna tenorbasun, för den tredje mestadels en modifierad typ av tenorbasun med vidare mensur och en hjälpklaff (tenorbasbasun, oegentligt kallad basbasun), som behärskar de djupare lägena men är lätthanterligare än den gamla basbasunen. Ända sedan 1600-talet existerar också en ännu djupare basun; dess moderna motsvarighet är kontrabasbasunen, en oktav lägre än tenorbasunen och använd bl.a. av Wagner. Basunen noteras i orkester som den klingar, i tenor- och basklav (altbasunstämmor i altklav), i militärkår dock som transponerande instrument (i B).
- - -
Basunen hade tidigt en mycket allsidigare användning än horn och trumpet.
- - -

MO85

Ventilbasun: se även Bob Brookmeyer.
Länkar: basun, trombon
Länkar redigerade 2017-08-27
.
http://kimballtrombone.com/trombone-history-timeline/
noter för trombon i IMSLP trombon i Libris trombon i Stockholms stadsbiblioteks bestånd trombone i engelska Wikipedia trombon i svenska Wikipedia trombone på Youtube                Källor: Prismas musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985