band


kallas träribborna greppbrädet hos gitarr, sitar m.fl. stränginstrument. Banden utmärker fingergreppen för (normalt) halvtonerna.
MO85Källa: Musikordboken 1985