Instrument
text
Sidan senast uppdaterad 2008-01-13

V
W

VW

Hamnar du här kan du ha klickat på en gammal eller felaktig länk, ordet du söker kan ha fått en egen sida. Sök vidare i Index musikinstrument: VW.


.
valdflöjt (valtflöjt)
Instrument: VW..


(ty. Waldflöte, skogsflöjt) orgelstämma med flöjtliknande ton.
PM75
.
Waldhorn
Instrument: VW..


(ty., skogshorn) jakthorn, dvs ett naturhorn utan ventiler. Se valthorn.
.
vattenorgel – se hydraulis
Instrument: VW..

.
Weissenborngitarr
Instrument: VW..


en slide-gitarr med ihålig hals som ligger i musikerns knä och som byggdes i USA på1920- och 30-talen av Herman Weissenborn.
BR05
.
vent
Instrument: VW..


(fr.) vind; instruments à vent, blåsinstrument.
.
violinbyggarfamiljer, se bl a:
Instrument: VW..


Amati
Guarneri
Stradivari(us)

.
violone
Instrument: VW..


se viola da gamba och kontrabas.


 

 


MusikSök 1998-2018